Каза ден маска


Иленыт кугыза ден кува. Нунын ик казашт улмаш. Илат-илатат, кугыза ден кува колен колтат, а каза шкетак пӧртеш кодеш.

Каза кум пачам ышта, шке кожлашке каяш тар-вана, игыже-влаклан каласен кода:

— Кугу йӱкан толеш гын, ида пурто. Изи йӱкан то-леш гын, пуртыза.

Каза каен колта. Кожлаште, купышто коштеш, мӧҥгыжӧ толеш, пӧртшӧ дек шуэшат, мураш тӱҥа-леш:

Кожлашкыжат мияльым,

Кожла шудым пурлальым.

Купышкыжат мияльым.

Куп шудым пурлальым. Пел водарыштем шӧр, Пел водарыштем ӱй. Игем-влак, почса!

Тыге муралтен, омсам тӱкалта. Пачаже-влак омсам почыт. Каза пура, нуным пукша. Кас лиеш, малаш возыт. Эр лиеш, кынелыт. Кочкыт-йӱыт. Каза кож-лашке каяш тарвана, пачаже-влаклан каласен кода:

— Кугу йӱкан толеш гын, ида пурто, изи йӱкан то-леш гын, пуртыза.

Каза каен колта. Каза каен гына шукта, тудын пӧртшӧ деке маска толеш, кугу йӱк дене мураш тӱҥа-леш:

Кожлашкыжат мияльым, Кожла шудым пурлальым. Купышкыжат мияльым, Куп шудым пурлальым. Пел водарыштем шӧр, Пел водарыштем ӱй. Игем-влак, почса!

— Уй-йуй! Она поч! — маныт каза пача-влак,— мемнан авана огыл. Тиде кугу йӱкан.

Маска кая, кӱвар йымаке пурен шинчеш. Тиде жапыште каза толын шуэш, мураш тӱҥалеш:

Кожлашкыжат мияльым, Кожла шудым пурлальым. Купышкыжат мияльым, Куп шудым пурлальым. Пел водарыштем шӧр, Пел водарыштем ӱй. Игем-влак, почса!

Аваштым почын пуртат. Каза пачаже-влакым пук-ша, йӱкта. Кас лиеш, малаш возыт. Эр лиеш, мален кынелыт. Кочкыт-йӱыт. Каза мелна руашым луга, коҥ-гамбаке кӱзыктен шында. Вара шке кожлашке кая. Кайымыж годым игыже-влаклан каласен кода:

— Кугу йӱкан толеш гын, ида пурто, изи йӱкан толеш гын, пуртыза!

Каза кайымеке, маска кӱвар йымач лектеш да изи йӱк дене мураш тӱҥалеш:

Кожлашкыжат мияльыщ,

Кожла шудым пурлальым.

Купышкыжат мияльым,

Куп шудым пурлальым.

Пел водарыштем шӧр, .

Пел водарыштем ӱй.

Игем-влак, почса!

Каза пача-влак омсам почын колтат — авашт огыл, маска! Каза пача-влак лӱдмышт дене ӱштервош-тыр йымаке шылыт. Маска пӧртышкӧ пура, онча: каза пача-влак уке улыт. Пӧртыштӧ коштеш-коште-шат, коҥгамбаке кӱза. Коҥгамбалне мелна руашым лоптык-лоптык лугалта. Каза пача-влак воштыл кол-тат. Маска коҥгамбачын содор гына вола да ик каза пачам кочкын кая. Шке вара адак кӱвар йымаке пурен шннчеш.

Каза толеш, пӧртшӧ деке шуэшат, мураш тӱҥа-леш.

Кожлашкыжат мияльым, Кожла шудым пурлальым. Купышкыжат мияльым, Куп шудым пурлальым. Пел водарыштем шӧр, Пел водарыштем ӱй. Игем-влак, почса!

Пачаже-влак почын пуртат, авашт нунын деч йо-деш:

— Ик акада кушто вара? — манеш.

Каза пача-влак каласат:

— Маска кочкын кайыш.

Каза шортын колта, кодшо пачаже-влакым пук-ша. Кас лиеш, малаш возыт. Эр лиеш, мален кыне-лыт. Каза коҥгаш олта, мелнам кӱэштеш. Кочкыт-йӱыт. Вара шке кожлашке кая, пачаже-влаклан кала-сен кода:

— Кугу йӱкан толеш гын, ида пурто, изи йӱкан толеш гын, пуртыза.

Каза кая, а маска казан кайымыжым веле ву-чен. Маска кӱвар йымач лектешат, изи йӱк дене му-раш тӱҥалеш:

Кожлашкыжат мияльым, Кожла шудым пурлальым. Купышкыжат мияльым, Куп шудым пурлальым. Пел водарыштем шӧр, Пел водарыштем ӱй. Игем-влак, почса!

Каза пача-влак омсам почын колтат — авашт огыл, маска! Каза пача-влак, лӱдын, ӱштервоштыр йымаке шылыт. Маска пӧртышкӧ пура, коҥгамбаке кӱза, мел-на руашым лоптык-лоптык лугалта. Каза пача-влак воштыл колтат. Маска коҥгамбачын вола да ик каза пачам руалтен кочкеш. Кочкеш да лектын кая, адак кӱвар йымаке пурен шинчеш.

Каза толеш, пӧртшӧ деке шуэшат, мураш тӱҥа-леш:

Кожлашкыжат мияльым, Кожла шудым пурлальым. Купышкыжат мияльым, Куп шудым пурлальым. Пел водарыштем шӧр, Пел водарыштем ӱй. Игем-влак, почса!

Пачаже омсам почеш. Каза онча — ик пачаже веле кодын.

— Акатше кушто? — йодеш каза пачаж деч.

— Маска кочкын кайыш,— манеш пачаже.

Каза шортын колта, вара пачажым пукша. Кас лиеш, малаш возыт. Эр лиеш, мален кынелыт. Кочкыт-йӱыт. Каза кожлашке тарвана, пачажлан каласен кода:

— Кугу йӱкан толеш гын, ит пурто, изи йӱкан толеш гын, пурто.

Вара шке каен колта. Маска кӱвар йымач лекте-шат, изи йӱк дене мураш тӱҥалеш:

Кожлашкыжат мияльым, Кожла шудым пурлальым. Купышкыжат мияльым, Куп шудым пурлальым. Пел водарыштем шӧр, Пел водарыштем ӱй. Игем, поч!

Каза пача омсам почын колта — аваже огыл, маска! Каза пача лӱдмыж дене ӱштервоштыр йыма-ке шылеш. Маска коҥгамбаке кӱзат, мелна руашым лоптык-лоптык лугалта. Каза пача воштыл колта. Ма-ска коҥгамбач вола да пачам руалтен кочкеш. Коч-кешат, лектын кая, вара курык вуйыш кӱзен шин-чеш.

Каза толеш, пӧртшӧ деке шуэшат, мураш тӱҥа-леш:

Кожлашкыжат мияльым, Кожла шудым пурлальым. Купышкыжат мияльым, Куп шудым пурлальым. Пел водарыштем шӧр, Пел водарыштем ӱй. Игем, поч!

Казалан омсам нигӧат ок поч, тудо адак муралта:

Кожлашкыжат мияльым, Кожла шудым пурлальым. Купышкыжат мияльым, Куп шудым пурлальым. Пел водарыштем шӧр, Пел водарыштем ӱй. Игем, поч!

Каза шога-шога, омсам нигӧат ок поч. Каза омсам ӧргал колта, омса почылт кая. Каза пӧртышкӧ пура, пӧртыштӧ иктат уке. Тудо йӱкын шортын колта. «Ку-вай деке мужедыкташ кайышаш»,— манеш вара се-мынже.

Каза мужедыкташ кая, кува деке миен пура.

— Кувай, мужед-ян, пача-влакем ала-мо кочкын пытарыш,— манеш.

Кува мужедеш-мужедешат, казалан каласа:

— Тӧвӧ курык вуйышто маска кия, тыйын пачат-влакым тудо кочкын!

Каза каен колта, курык вуйышто чынак маскам ужеш. Маска дек мият, каласа:

— Айда пижына, кугызай! — манеш.

— Мый ом пиж, мӱшкырем кугу,— ойла маска.

— Айда пижын ончена,— манеш каза адакат.

— Айда, пижын ончена,— маскат манеш.

Маска ден каза пижаш тӱҥалыт. Пижыт-пижы-тат, каза тӱкыж дене маскам мӱшкыржӧ гыч ӧргал колта. Маскан мӱшкыржӧ гыч каза пача-влак лек-тын возыт.

— Ават помыш шокшо, ачат помыш шокшо? — йодеш каза ик пачаж деч.

— Авам помыш шокшырак! — манеш пачаже.

Каза вес пачаж деч йодеш:

— Ават помыш шокшо, ачат помыш шокшо?

— Ачам помыш шокшырак! — манеш пачаже.

Каза адак кумшо пачаж деч йодеш:

— Ават помыш шокшырак, ачат помыш шокшо?

— Авам помыш шокшырак! — манеш пачаже.

Каза кок пачажым вӱдалтен наҥгая, а иктыжым,

«ачам помыш шокшырак» маншыжым, маскалан кода.

Йомак — умбак, мый — тембак.


Сайт создан в системе uCoz